Uwolnij się od papieru...

O FIRMIE

Witamy na stronie internetowej Biura Rachunkowego KEŁPIN!

Biuro Rachunkowe KEŁPIN działa nieprzerwanie od 21 lat oferując kompleksową obsługę księgową dla podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności i formie prawnej, w zakresie rachunkowości, podatków i kadr.

W naszej działalności na pierwszym miejscu stawiamy na dobro Klienta oraz współpracę.

PO PIERWSZE KLIENT

Najważniejszy jest dla nas Klient, z którym budujemy długoterminowe relacje uznając za priorytet wysoką jakość obsługi. Nasi Klienci w każdej chwili mogą liczyć na fachową pomoc i wsparcie z naszej strony.

WSPÓŁPRACA

Współpracę realizujemy na zasadach partnerskich z odpowiednim zrozumieniem specyfiki działalności naszego Klienta. Powierzając nam rachunkowość swojego przedsiębiorstwa, nasi Klienci mogą czuć się bezpieczni, koncentrując się na rozwijaniu własnej działalności.

Bogate doświadczenie, wysoki standard i jakość usług to niewątpliwe atuty Biura Rachunkowego KEŁPIN. O sukcesie naszych działań świadczy również szereg pomyślnie zakończonych - dla naszych Klientów - kontroli i postępowań podatkowych.

ZAKRES OBSŁUGI

Księgi rachunkowe
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT, PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników (okresowych),
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa),
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników, osób współpracujących oraz osób zatrudnionych,
 • przygotowywanie wyrejestrowań z ZUS,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń, o dzieło,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów dla potrzeb ZUS,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (CIT, PIT),
 • sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),
 • sporządzanie zeznań rocznych zatrudnionych pracowników,
 • dostarczanie dokumentów do organów skarbowych i ZUS,
 • obsługa kontroli podatkowych,
Podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników, osób współpracujących oraz osób zatrudnionych,
 • przygotowywanie wyrejestrowań z ZUS,
 • przygotowanie deklaracji ubezpieczeniowych,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń, o dzieło,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów dla potrzeb ZUS,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT),
 • sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),
 • sporządzanie zeznań rocznych zatrudnionych pracowników,
 • dostarczanie dokumentów do organów skarbowych i ZUS,
 • obsługa kontroli podatkowych,
Ryczałt ewidencjonowany
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych w zakresie ewidencji sprzedaży i miesięczne naliczanie podatku,
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników, osób współpracujących oraz osób zatrudnionych,
 • przygotowywanie wyrejestrowań z ZUS,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń, o dzieło,
 • sporządzanie rocznych informacji dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów dla potrzeb ZUS,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT-28),
 • sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),
 • sporządzanie zeznań rocznych zatrudnionych pracowników,
 • dostarczanie dokumentów do organów skarbowych i ZUS,
 • obsługa kontroli podatkowych,
Kadry i płace
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników młodocianych,
 • przygotowywanie rachunków do umów zleceń i o dzieło,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników, osób współpracujących oraz osób zatrudnionych,
 • przygotowywanie wyrejestrowań z ZUS,
 • przygotowywanie raportów o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4),
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • na życzenie klienta przygotowywanie przekazów pocztowych ZUS, przelewów bankowych ZUS,
 • sporządzanie rocznych raportów (RMUA),
 • sporządzenie rocznego sprawozdania do ZUS (ZUS IWA),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów dla potrzeb ZUS,
 • sporządzanie zeznań rocznych zatrudnionych pracowników,
 • obsługa kontroli ZUS,
Inne

Kontakt

Biuro Rachunkowe Kełpin Marzenna Kleinschmidt
ul. marsz. J. Piłsudskiego 2
83-200 Starogard Gdański
kom 501 603 339
tel. 58 533 69 70
fax 58 533 68 72
e-mail: poczta@biuro-rachunkowe-starogard.pl